O nas

ALINS Spó?ka z o.o. funkcjonuje od 2000 roku w niezmienionej postaci. Naszym g?ównym celem jest rozwi?zanie problemów klienta w zakresie ochrony przeciwpo?arowej. Nasi pracownicy posiadaj? do?wiadczenie i wiedz? w zakresie technicznych zabezpiecze? przeciwpo?arowych dla rynku komercyjnego i przemys?u.

Jeste?my autoryzowanym przedstawicielem firmy NOVENCO FIRE FIGHTING w zakresie systemów mg?y wodnej niskoci?nieniowej.

Zapraszamy!